Przeglądy placów zabaw

Plac zabaw to miejsce, w którym dzieci mogą spędzać radośnie czas, przebywając na świeżym powietrzu. W wyniku intensywnej eksploatacji, dostępne tam atrakcje mogą jednak ulegać uszkodzeniom, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu maluchów. Z tego względu, polskie prawo nakazuje przeprowadzanie okresowych kontroli, które pozwolą szybko zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości i od razu zająć się ich usuwaniem.

Przeglądy placów zabaw – rodzaje

  • Kontrola rutynowa - cotygodniowy przegląd placów zabaw, który pozwala upewnić się, czy nie zostały dokonane zniszczenia w wyniku np. trudnych warunków pogodowych, aktów wandalizmu czy zaśmiecenia terenu. Sprawdza się wtedy stan urządzeń pod wieloma względami, aby niczego nie przeoczyć. Taki przegląd regularny powinien zlecić właściciel obiektu lub jego zarządca. Mogą oni także wyznaczyć inną osobę, która będzie za to odpowiedzialna.
  • Kontrola funkcjonalna - raz na 1-3 miesiące należy, poza rutynowym przeglądem, przeprowadzić także szczegółową inspekcję funkcjonalności i stabilności poszczególnych elementów wszystkich urządzeń. Co więcej, sprawdza się wtedy również stan ogrodzenia oraz nawierzchni. Podobnie jak w poprzednim przypadku, zlecenie tego rodzaju przeglądu placu zabaw należy do obowiązków zarządcy, właściciela bądź też wyznaczonej przez nich osoby.
  • Coroczna kontrola podstawowa - przynajmniej raz w roku należy sprawdzać obiekt jeszcze dokładniej. Mianowicie, dokonuje się inspekcji nie tylko nawierzchni oraz stanu sprzętu, lecz także samych fundamentów. Ponadto, urządzenia bada się pod względem poziomu skorodowania. Trzeba pamiętać, że coroczną kontrolę podstawową muszą przeprowadzać fachowcy o odpowiednich uprawnieniach, posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Książka Placu Zabaw

Książka Placu Zabaw to dokument, który poprzez zestaw formularzy umożliwia przejrzyste gromadzenie danych na temat przeprowadzanych kontroli oraz dokonywanych napraw. Dotyczy to zarówno samych urządzeń, jak i dodatkowego wyposażenia oraz nawierzchni amortyzującej. W razie wypadku, takie informacje mogą być nieocenione przy szukaniu przyczyny tego zdarzania, co pomoże unikać ich w przyszłości. Ponadto, mieszczą się tam szczegółowe informacje o tym, jak przeglądy placów zabaw powinny być sprawdzane i jaką karę można ponieść za niewywiązanie się z tego obowiązku. W takiej książce znajduje się również między innymi:

  • rejestr wprowadzonych modernizacji,
  • spis sprzętu zabawowego, wraz z numerami certyfikatów, zdjęciami i opisami od producentów,
  • terminarz planowanych kontroli,
  • ocena ryzyka stwierdzona po corocznym przeglądzie placu zabaw.

Co więcej, należy także załączyć dokumenty wiążące się z kupnem urządzeń i związanymi z nimi zaleceniami (np. karty gwarancyjne, umowy, faktury, instrukcje montażu oraz obsługi). Jednostki inspekcyjne powinny tam też zamieszczać protokoły z przeprowadzanych prac.

Jeśli potrzebują Państwo odpowiednio wykwalifikowanych i uprawnionych specjalistów, którzy będą przeprowadzali regularne przeglądy placów zabaw, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Zawsze działamy dokładnie i z dbałością o każdy szczegół, ponieważ jesteśmy świadomi faktu, że od tego zależy bezpieczeństwo dzieci.

Szybki kontakt


Oddział Warszawa

501 711 896

Oddział Szczecin

690 508 670

Oddział Poznań

690 508 477

Oddział Kielce

690 508 697

Oddział Lublin

797 382 708

Oddział Białystok

505 905 076

Oddział Łódź

505 905 043

Oddział Wrocław

510 052 231

Oddział Kraków

797 382 709

Oddział Bydgoszcz

501 711 896

Oddział Gdańsk

690 508 670

Oddział Olsztyn

505 905 076

Oddział Katowice

797 382 709

Oddział Rzeszów

797 382 708

Oddział Zielona Góra

690 508 477

Oddział Opole

510 052 231

KUPUJ TANIEJ - LICYTACJA USŁUG!