Usługi kominiarskie

W ramach usług kominarskich świadczymy:

  • Opiniowanie / odbiory, pomiary sprawności technicznej przewodów (kanałów) kominowych wentylacyjnych, dymowych, spalinowych dla wydziałów architektoniczno-budowlanych, rozdzielni gazu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędów Nadzoru po zakończeniu budowy, remontu itp.
  • Wykonywanie okresowych (rocznych i półrocznych) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) w budynkach użytkowych: biurowych, hotelowych, halach magazynowo - przemysłowych, produkcyjnych oraz obiektach użyteczności publicznej itp.
  • Inwentaryzację spanprzewodów (kanałów) kominowych z wykonaniem pełnej dokumentacji w postaci rzutów poziomych lub pionowych przewodów kominowych, wraz z podłączeniami kominowymi i drożnością przewodów wyrażoną w metrach bieżących.
  • Przeprowadzanie okresowych badań szczelności urządzeń i instalacji gazowych w jednym terminie z okresową kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych.
  • Badanie ciągu kominowego (różnicy ciśnień) manometrem.
  • Analizę spalin, badanie urządzeń grzewczych pod względem sprawności, zawartości niebezpiecznych związków chemicznych w spalinach, prawidłowości działania itp.
  • Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych, spalinowych.
  • Udrażnianie przewodów kominowych wentylacyjnych,dymowych, spalinowych.
  • Wykonywanie usług zleconych pokrewno - kominiarskich oraz napraw przewodów kominowych ponad dachem.
  • Badanie przewodów kominowych za pomocą kolorowej kamery inspekcyjnej TV na indywidualne zlecenie.

Szybki kontakt


Oddział Warszawa

501 711 896

Oddział Szczecin

690 508 670

Oddział Poznań

690 508 477

Oddział Kielce

690 508 697

Oddział Lublin

797 382 708

Oddział Białystok

505 905 076

Oddział Łódź

505 905 043

Oddział Wrocław

510 052 231

Oddział Kraków

797 382 709

Oddział Bydgoszcz

501 711 896

Oddział Gdańsk

690 508 670

Oddział Olsztyn

505 905 076

Oddział Katowice

797 382 709

Oddział Rzeszów

797 382 708

Oddział Zielona Góra

690 508 477

Oddział Opole

510 052 231

KUPUJ TANIEJ - LICYTACJA USŁUG!